Gdzie powinno się uczyć dziecko z autyzmem?

Niejednokrotnie zdarza się, iż tradycyjne placówki szkolne nie przyjmują dzieci, u których zdiagnozowano autyzm. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że szkoły podstawowe nie są odpowiednio przygotowane do edukacji uczniów z tego rodzaju schorzeniem – po prostu kadra pedagogiczna nie przechodzi odpowiednich szkoleń.

Tak naprawdę chyba to lepiej bowiem dziecko z autyzmem w szkole publicznej, wśród całkowicie zdrowych dzieci mogłoby poczuć się odizolowane, wyobcowane. Byłoby narażone na niezaakceptowanie ze strony rówieśników, nierzadko na kpiny i złośliwości.

Trzeba również zauważyć, że dziecko autystyczne wymaga specjalistycznej terapii, dzięki której jego rozwój odbywałby się w zgodnym dla niego tempie, a terapia pozwoliłaby mu się odnaleźć w otaczających świecie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. W tym celu funkcjonuje pedagogika rewalidacyjna w specjalnie przygotowanych placówkach szkolnych. To właśnie w nich zorganizowane są specjalne klasy dla dzieci z autyzmem. Tam zatrudniona jest wyspecjalizowana kadra, która doskonale radzi sobie z poskromieniem tego schorzenia.

Istotny jest fakt, iż klasy są mniej liczebne, natomiast pieczę nad uczniami trzyma więcej niż jeden nauczyciel – taki zabieg pozwala sprawnie edukować i przeprowadzać leczenie dzieci autystycznych. Dzięki temu również bierze się pod uwagę dobro każdej jednostki, patrząc na indywidualne umiejętności i predyspozycje. Ponadto rewalidacja w szkole jest realizowana za pośrednictwem profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj podłoga interaktywna, która skutecznie potrafi rozwijać i uczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.