Błąd medyczny czy powikłanie?

W Polsce nadal niezwykle trudno jest udowodnić błąd lekarski, chociaż w polskim sądownictwie widać w tym zakresie pewien przełom, a pacjenci coraz częściej otrzymują odszkodowanie za błąd lekarski. Aby tak jednak było, tak niekorzystny efekt działania lekarzy czy zespołu medycznego należy udowodnić. Bardzo często sami specjaliści błąd medyczny określają jako powikłanie po zabiegu, by uniknąć odpowiedzialności. Warto być świadomym różnic, jakie wynikają z definicji błędu lekarskiego oraz powikłania po zabiegu. Taka wiedza pozwala nierzadko pacjentom walczyć o swoje prawa.

 

Błąd lekarski

Dochodzi do niego najczęściej wtedy, gdy podczas operacji dochodzi do niezamierzonego uszkodzenia innego, aniżeli leczony organu. Błąd lekarski zachodzi także wtedy, gdy zabieg został wykonany niezgodnie ze sztuką lekarską, na przykład poprzez zaniedbanie, ale również złą diagnostykę. Skutkiem takich działań jest chwilowy albo trwały uszczerbek na zdrowiu, w skrajnych przypadkach dochodzi do śmierci pacjenta. Wtedy o odszkodowanie może ubiegać się rodzina poszkodowanego albo spadkobiercy.

 

Powikłanie

O powikłaniu możemy zaś mówić wtedy, gdy doszło do negatywnych zjawisk chorobowych, jakie są skutkiem zabiegu w obszarze danego organu. Powikłania mogą występować także jako następstwo określonego zjawiska chorobowego, medyk jest świadomy takiego ryzyka i informuje o tym pacjenta, natomiast występowanie niekorzystnych symptomów nie jest zależne od niego.

 

Artykuł powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie: rjpadwokaci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.